Türk-Wiki, Türkwiki Tarih ve genel bilgi – bedavailanlar.com.tr

Türk-Wiki, Türkwiki Tarih ve genel bilgi

 • Türk Aile Yapısında Pederşahi Geleneğin Yokluğu: Kadının Söz Hakkı ve Etkisi

  Türk ailesi Pederşahi aile değildir. Pederşahi, babanın her şeye karar verdiği aile düzenine denir. Türk ailesinde ise, baba ailenin reisidir ancak kadının da söz hakkı vardır. Bu, Ziya Gökalp'in de vurguladığı gibi, kadının etkili olduğu bir yapıyı ifade eder.
 • Hilal Taktiği - diğer adıyla Kurt Kapanı

  Bu strateji, düşmanı çevreleyerek imha etmeyi hedefler. Ordu, merkezden sağa ve sola üç kısma ayrılır. Merkez kuvvetler saldırır, ardından geri çekilir gibi yaparlar. Bu sırada, sağ ve sol kanatlarda pusular kurulur ve düşman tuzağa düşürülerek yok edilir.

 • Die kurze Auflistung der Türkischen Geschichte - Liste der Ereignisse bis zur jüngsten Zeit

  Diese Liste präsentiert einen Überblick über wichtige Ereignisse in der Geschichte der Türken, von der Antike bis zur Gründung moderner Staaten in Zentralasien. Sie umfasst die Gründung grosser Reiche, dynastischer Herrschaften und bedeutender historischer Wendepunkte, die die türkische Geschichte geprägt haben.

  Entdecken Sie auch neuere Beiträge, die sich mit aktuellen Entwicklungen und Erkenntnissen in Bezug auf die türkische Geschichte befassen. Wir aktualisieren regelmäßig unsere Blogbeiträge, um Ihnen ein umfassendes Verständnis der türkischen Geschichte zu bieten.

 • Türk Tarihinin kısa başlıklarla sıralanması- Yakın zamana kadar paylaşılanlar listesi

  Farklı Türk tarih kitaplarından bilgiler, özellikle bilinmesi gerekenler.

  Yakın zamana kadar Türk tarihinin paylaşılanlar listesi. Diğer Blog sayfamızda yeni buluşlar ve araştırmalar yer alacaktır.