Türk Aile Yapısında Pederşahi Geleneğin Yokluğu: Kadının Söz Hakkı ve – bedavailanlar.com.tr

Türk Aile Yapısında Pederşahi Geleneğin Yokluğu: Kadının Söz Hakkı ve Etkisi

Türk ailesi, Pederşahi aile yapısına sahip değildir.

Ancak, Pederşahi nedir?

Pederşahi, patriyarkal bir aile yapısı olan, yani babanın astığım astık, kestiğim kestik olduğu bir ailedir. Örneğin, Roma Ailesi veya Yunan'daki vatandaş olan erkeklerin kurduğu aileler bu yapıya örnek olarak verilebilir.

Türklerde ise, baba ailenin reisidir, ancak bu, babanın ailesine istediği gibi davranabileceği anlamına gelmez. Kadının söz hakkı olmadığı veya çocukların görmezden gelindiği anlamına da gelmez. Bu nedenle, Türk ailesinde pederşahi yapının tam olarak uygulanmadığı görülür.Topluma karşı, dışarıya karşı muhatap olacak kişi evin erkeğidir, ancak kadının da en az onun kadar söz hakkı vardır.

Ziya Gökalp'in ifadelerine göre, "elaleme karşı tabiri caizse kocanın lafını ezdirmemek ve kocanın da ezdirmemek" önemlidir. Yani, bütün kararlar erkekten çıkıyormuş gibi gösterilse de, aslında kararları kadın verir.

Bu konuda geçmişte belirli verilere rastlanmaktadır.

Yorum yapın

Yorumların yayınlanabilmesi için onaylanması gerektiğini lütfen unutmayın