Türk Tarihinin kısa başlıklarla sıralanması- Yakın zamana kadar paylaş – bedavailanlar.com.tr

Türk Tarihinin kısa başlıklarla sıralanması- Yakın zamana kadar paylaşılanlar listesi

1. Çu devleti kuruldu - Milattan önce 1200`lere dayanır

2. Büyük Hun devletinin kuruluşu ve Çin arasında Kuzey Şansi savaşi sürmektedir - Milattan önce 312`lerde gerçekleşmiştir

3. Bozkır halklarına karşi Çin`in duvar inşası - Milattan önce 240

4. Büyük Hun Devleti'nin Teoman tarafından kurulması - Milattan Önce 220 

5. Teoman`ın ölümü ve METE`nin (Hunların) lider olmasi, düzenli Türk ordusunun kuruluşu, Türk Kara Kuvvetlerinin de kuruluşu kabul ediliyor. - Milattan önce 209

6. Avrupa Hun Devleti'nin Balamir tarafından kurulması - Milattan Sonra 375

7. Kavimler Göçü'nün başlaması - Milattan Sonra 375

8. Çin'de Türk Kabgaç Devleti'nin kurulması - Milattan Sonra 386 

9. Ak Hun İmparatorluğu'nun Aksuvar tarafından kurulması - Milattan Sonra 420

10. Bumin Kağan Önderliğinde Göktürk Devleti'nin kurulması - Milattan Sonra 552

11. Avar İmparatorluğu'nun Bayan Kağan tarafından kurulması - Milattan Sonra 565

12. Taspar Kağan yönetimindeki Göktürk Devleti'nin Budizm'i benimsemesi - Milattan Sonra 572-581

13. Göktürk Devleti'nin Doğu ve Batı olarak ikiye bölünmesi - Milattan Sonra 576

14. Doğu Göktürk Devleti'nin Çin egemenliği altına girmesi - Milattan Sonra 630

15. Hazarlar Devleti'nin kurulması - Milattan Sonra 630

16. Batı Göktürk Devleti'nin Çin egemenliği altına girmesi - Milattan Sonra 659

17. Doğu Türklerinin, Kutluk Kağan önderliğinde İkinci Göktürk Devleti'ni kurması - Milattan Sonra 682

18.İlk yazılı kaynak Orhun Abideleri'nin dikilmesi - Milattan Sonra 720-735

19. Göktürk Devleti'nin Uygurlar tarafından yıkılması - Milattan Sonra 745

20. Uygur Devleti'nin kurulması - Milattan Sonra 745-840

21. Uygurların Maniheizm inancını benimsemesi - Milattan Sonra 762

22. Batı Türkleri'nin Arap egemenliği altına girmesi - Milattan Sonra 776

23. İlk Müslüman Türk devleti, Karahanlılar'ın kuruluş ve yıkılış tarihi - Milattan Sonra 840-1212

24. Uygurların merkezi Turfan olan Uygur Devleti'nin kuruluş ve yıkılış tarihi - Milattan Sonra 860-1028

25. Hazar Devleti'nin Yahudilik dinini kabul etmesi - Milattan Sonra 861

26.Gazneliler Devleti'nin kurulması - Milattan Sonra 963

27. Çağrı Bey tarafından Selçuklu Devleti'nin kurulması - Milattan Sonra 1037

28. Tuğrul Bey'in Bağdat'ı ele geçirmesi ve Halife tarafından "Sultan" unvanı verilmesi - Milattan Sonra 1055

29. Alparslan'ın Büyük Selçuklu Devleti'ni kurması - Milattan Sonra 1063

30. Malazgirt Savaşı'nın kazanılması ile Anadolu'nun kapılarının Türklere açılması - Milattan Sonra 1071

31. Süleyman Şah'ın Anadolu Selçuklu Devleti'ni kurması - Milattan Sonra 1072

32. Kaşgarlı Mahmut tarafından Kültür Hazinesi Divanı Lügatit Türk'ün yazılması - Milattan Sonra 1072-1074

33. Memlüklüler Devleti'nin kurulması - Milattan Sonra 1250

34. Osmanlı Devleti'nin kurulması - Milattan Sonra 1299

35. Timur Devleti'nin kuruluş ve yıkılış tarihi - Milattan Sonra 1370-1507

36. İstanbul'un II. Mehmet tarafından fethedilmesi - Milattan Sonra 1453

37. Safevi Devleti'nin kuruluş ve yıkılış tarihi - Milattan Sonra 1501-1736

38. I. Selim'in, Memlüklü Devleti'ne son vererek halifelik makamını ele geçirmesi - Milattan Sonra 1517

39. II. Selim döneminde Osmanlı Devleti'nin en geniş sınırlarına ulaşması - Milattan Sonra 1566-1574

40. Karlofça Antlaşması ile Osmanlı Devleti'nin gerileme dönemine girmesi - Milattan Sonra 1699

41. Osmanlı Devleti'nin yıkılması - Milattan Sonra 1922

42. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurulması - Milattan Sonra 1923

43. Türkistan coğrafyasında 5 Türk devletinin kurulması; Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan - Milattan Sonra 1991

 

1 yorum

  • sayfaniz ve ürünleriniz güzel…

    Cüneyt

Yorum yapın

Yorumların yayınlanabilmesi için onaylanması gerektiğini lütfen unutmayın